Dla pracodawcy

To my jesteśmy pracodawcą. Ponosimy odpowiedzialność przed instytucjami oraz przejmujemy za Ciebie wynikające z umowy obowiązki kadrowo- płacowe. Na koniec m-ca wystawiamy jedną f-rę. Wszystkie koszty masz selektywnie określone w załączniku do umowy. Z góry wiesz ile zapłacisz.

Dlaczego my?

 • szybko przeprowadzimy rekrutację i dostarczymy pracowników
 • przed finalnym podpisaniem umowy otrzymasz od nas czytelną i jasną wycenę kosztów – od początku wiesz, ile zapłacisz
 • wszystkie formalności po naszej stronie
 • pełna odpowiedzialność przed instytucjami pracy
 • łatwo dopasujemy liczbę zatrudnionych do potrzeb Twojej firmy
 • obniżymy koszty rekrutacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki pełnej obsłudze administracyjno-kadrowej

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców:

W zakresie usług związanych z legalizacją pracy i pobytu przejmujemy na siebie obowiązki związane z całym procesem legalizacji, od momentu zgłoszenia legalizacyjnego do czasu uzyskania kompletnych dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu i pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykwalifikowana kadra pracowników zapewni w pełni profesjonalną pomoc w uzyskaniu:

 • oświadczeń o powierzeniu pracy
 • zezwolenia na pobyt stały i czasowy
 • zezwolenia na pracę typu A
 • obywatelstwa polskiego
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • meldunku
 • numeru PESEL

Agencja oferuje swoim Klientom:

 • wyznaczenie koordynatora do prowadzenia spraw związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemca pracownika- cudzoziemca
 • weryfikację aktualnego statusu pracownika-cudzoziemca pod względem legalności pobytu i pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • stały kontakt oraz organizowanie spotkań z pracownikami- cudzoziemcami
 • uczestnictwo w procedowaniu przez właściwe urzędy legalizacji pracy i pobytu (składania dokumentów w imieniu Klienta, kontakt z urzędami, uzupełnianie wniosków, wyjaśnianie nieścisłości)
 • pomoc i nadzorowanie jakości i terminowości składania dokumentów legalizujących pobyt i pracę przez pracowników- cudzoziemców
 • odbiór i przekazywanie ostatecznych decyzji administracyjnych legalizujących pobyt i pracę pracownika oraz dla Klienta
 • monitorowanie terminów legalnego pobytu i legalnej pracy pracownika-cudzoziemca zatrudnianego przez Klienta do czasu zamknięcia zgłoszenia legalizacyjnego
 • koordynację spraw związanych z wycofaniem właściwych dokumentów wydanych przez urzędy w przypadku zakończenia stosunku pracy nawiązanego pomiędzy pracownikiem – cudzoziemcem a Klientem
 • koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla pracowników- cudzoziemców klienta
Dane kontaktowe
Praca tymczasowa
Kadry płace
Rekrutacje
Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Boryszew HR Service Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 87-100 Toruń
hrservice@hrservice.com.pl +48 56 656 13 52 +48 56 656 13 30