Dla pracownika

To my jesteśmy Twoim pracodawcą. Oddelegowujemy Cię do pracy u naszego Klienta. W momencie zatrudnienia to my stajemy się odpowiedzialni za legalizację Twojej pracy , jeżeli jesteś cudzoziemcem zalegalizujemy również Twój pobyt. Jeśli szukasz pracy , chcesz zdobyć doświadczenie lub zmienić zatrudnienie – dobrze trafiłeś. Posiadamy oferty dla osób z doświadczeniem a także rozpoczynających swoją ścieżkę kariery i dla osób szukających pracy sezonowej.

Korzyści

 • umowa o pracę na czas określony
 • prawo do urlopu i świadczeń w razie choroby
 • bardzo pożądana forma zatrudnienia przez pracodawców ( powszechna w Europie)
 • możliwości skorzystania z różnego rodzaju benefitów (karty żywnościowe, karnety sportowo – rekreacyjne, dofinansowanie kosztów do zakwaterowania)
 • możliwość zatrudnienia na stałe u pracodawcy użytkownika
 • gwarancja bezpiecznych i higienicznych warunków w pracy

Aktualne oferty pracy

Operator produkcji


OPIS ZADAŃ:

 • Obsługa maszyn produkcyjnych,
 • Nawijanie odpowiedniej ilości folii na rolkę,
 • Ważenie i metkowanie rolek folii,
 • Pakowanie rolek.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie podstawowe,
 • Zdolności manualne,
 • Motywacja i chęć do pracy,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie oraz comiesięczne premie i dodatki,
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Możliwość długoterminowego zatrudnienia.

Miejsce pracy: Wielkie Rychnowo

Контакты : Viber/Tel +48784373016, +48784373016 , +48664014789

 

 

Оператор производства


Требования:

 • Образование мин. среднее,

 • Опыт работы не требуется

Предлагаем:

 • Официально трудоустройство,

 • Длительное сотрудничество согласно трудовому договору,

 • График работы по 12 часов, график 2/1 (6-18, 18-6), есть подработки. Все часы, что свыше 8 часов – подработка по полуторному тарифу, подработки в свои выходные дни – по двойному тарифу. Возможна работа с графиком по 8 часов в три смены.

 • Умова о праце, ставка, 2800 злотых брутто (за 8 часовой график, все что свыше считается как подработка), ночные смены +20 %, + премия 200-900 злотых , + 2 дня к отпуску за 1 отработанный месяц. До 26 лет +200-250 злотых к заработной плате.

 • Жилье предоставляется - 300 злотых/чел в месяц.

Город: Wielkie Rychnowo

Контакты : Viber/Tel +48784373016, +48784373016 , +48664014789

Dane kontaktowe
Rekrutacje

Najczęściej zadawane pytania- dotyczące pracy tymczasowej

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Ostateczny wymiar urlopu pracownika tymczasowego zależy zatem od stażu pracy. Po przepracowaniu ½ miesiąca urlop nie przysługuje. Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Urlopu wypoczynkowego udziela pracownikowi tymczasowemu agencja pracy tymczasowej za zgodą pracodawcy-użytkownika. Agencja również wylicza mu wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop. Pracownicy tymczasowi uzyskują urlop na innych zasadach, niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika.

Agencja ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny w zamian za niewykorzystaną część urlopu w okresie wykonywania pracy tymczasowej. Ustala się go z uwzględnieniem konkretnej wysokości wynagrodzenia, jakie uzyskał pracownik w czasie wykonywania pracy tymczasowej. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę, z tytułu której pracownik nabył do niego prawo. Jeśli pracownik tymczasowy pracuje w więcej niż jednej agencji, nabywa prawo do osobnych urlopów wypoczynkowych, oddzielnie w każdej agencji - nawet jeśli na podstawie umów o pracę z tymi agencjami świadczy pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika.

Tak. Jeżeli przewidziany umową o pracę okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, to pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Średnia zarobków w agencji pracy zatrudnienia waha się w zależności od wynagrodzenia jakie oferuje pracodawca-użytkownik. Decydujące znaczenie ma również fakt czy pracownik zatrudniony jest na stanowisku specjalistycznym czy produkcyjnym nie wymagającym specjalnych kwalifikacji.

Bezwzględnie, pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę należy się wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych. W przypadku pracy w niedzielę i święta pracownikowi tymczasowemu należy zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie wskazanym w ustawie, jednak z uwagi na krótki okres zatrudnienia nie zawsze istnieje taka możliwość, a w związku z tym aktualizuje się po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W takim przypadku rozwiązaniem może być zatrudnienie pracownika na jeden dzień dłużej celem zapewnienia mu w okresie zatrudnienia innego wolnego od pracy dnia. Przyznanie nagrody i jej wysokość zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy. Prawo do premii najczęściej określają przepisy wewnętrzne z regulaminu premiowania. Prawo do premii i jej wysokość mogą być też określone w umowie o pracę.

W zależności od pracodawcy- użytkownika przewidziane są różnego rodzaju benefity między innymi karty żywnościowe Sodexo, dopłaty do mieszkań dla pracowników, kursy dokształcające.

Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po okresie wykonania pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej oraz przyjęty przez tego samego pracodawcę użytkownika do wykonania pracy tymczasowej na jego rzecz nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę tymczasową podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest jednak agencja pracy tymczasowej, a nie pracodawca użytkownik (czyli firma, w której świadczona jest praca) – jak w przypadku zwykłej umowy o pracę.

Pierwsza umowa o pracę tymczasową u danego pracodawcy-użytkownika zawierana jest na okres nie krótszy niż dwa tygodnie i nie dłuższy niż jeden miesiąc. Kolejne umowy zawierane są na dłuższy okres czasu , w zależności od decyzji pracodawcy- użytkownika.

Umowa o prace tymczasową to nic innego jak umowa o pracę. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego. Różnica pomiędzy dwiema umowami polega na tym, że umowa o pracę tymczasową zawierana jest przez agencję pracy tymczasowej jako pracodawcy, która kieruje pracownika do konkretnego miejsca pracy; zawierana jest tylko i wyłącznie na czas określony.

Boryszew HR Service Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 87-100 Toruń
hrservice@hrservice.com.pl +48 56 656 13 52 +48 56 656 13 30